Camera inspectie

Het is niet altijd makkelijk om rioolproblemen te detecteren. Zeker bij terugkerende rioolverstoppingen zal in kaart moeten worden gebracht waar de overlast vandaan komt. Door een camera inspectie zullen wij het leidingstelsel onder de loep nemen.

Door een camera inspectie kunnen we achter problemen komen zoals lekkages, scheuren of bijvoorbeeld boomwortels. Op basis van deze camerabeelden maken wij een inschatting van de ernst van de situatie en zullen we met een passende oplossing komen.